“Cansızlar Bile Gelerek Dile / Allah Bir”

Tür: Segâh İlahi