1. İşbu başlık altındaki şartlar, pinarkoksal.com sitesinin kullanım kurallarını düzenlemektedir. www.pinarkoksal.com web sitesini herhangi bir şekilde kullanan tüm Kullanıcılar, bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılır.
 2. Bu metinde kullanılan “Kullanıcı” terimi, siteyi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.
 3. Bu metinde yer alan pinarkoksal.com sitesinin idaresi, Ayşe Pınar Köksal mirasçıları tarafından yerine getirilmektedir.
 4. Kullanım şartları, yine bu sayfada belirtilmesi koşuluyla, pinarkoksal.com tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş koşulların siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcılar, www.pinarkoksal.com hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan şartları kabul etmiş sayılır.
 5. pinarkoksal.com web sitesinin kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmez.
 6. pinarkoksal.com suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkâr, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, cinsel içerikli, rahatsız edici yada ahlaka aykırı, cinsiyet veya ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi, materyali veya içeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını saklı tutar.
 7. Kullanıcılar, pinarkoksal.com sitesinin herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Bu ve benzeri ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir.
 8. Bu pinarkoksal.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan, doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet her türlü zarardan her nam altında olursa olsun www.pinarkoksal.com yönetimini oluşturan kişi yada kurumlar sorumlu değildir.
 9. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik yazılımlar kullanılarak, çok sayıda sorgu veya otomatik olan veya olmayan yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi ile kullanıcıların, siteye, zararlı içeren herhangi bir içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme yüklemesi de bu yasak kapsamındadır. www.com bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme, ortadan kaldırma veya hukuki ve cezai işlem başlatma hususunda serbesttir.
 10. İşbu kullanım şartlarının ihlali, kullanıcı erişiminin engellenmesi, siteye kullanıcı tarafından eklenmiş olan içeriklerin kaldırılması ve hukuka aykırılık halinde hukuki ve cezai işlemlerin başlatılması ile sonuçlanabilir.
 11. pinarkoksal.com kullanıcısı, diğer kişilerin yada kullanıcıların bilgilerini, www.pinarkoksal.com üzerinden toplamayacağını ve/veya kullanmayacağını; www.pinarkoksal.com hizmetini hiçbir yasadışı veya yetkisiz amaçla kullanmayacağını; www.pinarkosal.com hizmetini kullanırken FSEK ve ilgili mevzuat dahil, ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla yürürlükteki yasal mevzuata uymayı kabul ve taahhüt eder.
 12. pinarkoksal.com web sitesi kapsamında “Anı Defteri” bölümü, kullanıcıların Ayşe Pınar Köksal’a, onun hatırasına ve bırakmış olduğu eserlere ilişkin duygu, düşünce ve yorumların paylaşıldığı bir alan olarak hazırlanmıştır. “Anı Defteri” bölümü yönünden suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, ayrımcılık yaratan, kaba, cinsel içerikli, rahatsız edici, tehdit, taciz ve hakaret içeren ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine ve sair haklarına zarar verebilecek veya ticari mal ve/veya hizmetin doğrudan yada dolaylı tanıtımı niteliğindeki içeriklerin iletilmesi ve yayınlanmasının istenilmesi yasaktır.
  Kullanıcılar, “Anı Defteri” bölümüne, önceki paragrafta belirtilen tarzda içerik iletmeyeceklerini; iletilmesi halinde, www.pinarkoksal.com tarafından bu içeriklerin yayınlanmayabileceğini, yayınlanmış olsa bile kaldırabileceğini, suç teşkil eden içerikler yönünden Savcılık nezdinde şikâyette bulunabileceğini ve her türlü maddi ve manevi tazminat haklarının saklı olduğunu kabul ve taahhüt eder.
  Bu madde kapsamında yasak olduğu belirtilen içeriklerin www.pinarkoksal.com üzerinden yayımlanması, hukuka aykırı veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden bu içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların hizmet sağlayıcı www.pinarkoksal.com tarafından yüklenildiği anlamına gelmez.
 13. Kullanıcılar, “Anı Defteri” alanına kullanıcıların ekleyecekleri anı yazısı, yorum, görüş ve sair her çeşit içeriğin hak sahibinin, Ayşe Pınar Köksal mirasçıları olacağını ve bu alanda yayınlanmak üzere gönderilen bu içeriklerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, kitap haline getirme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, pinarkoksal.com tarafından belirlenen her türlü mecrada/ platformda/ ürün/ malzeme/organizasyonda kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 14. İşbu kullanım şartlarına, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanır. Eğer bu kullanım şartları anlaşmasının herhangi bir maddesi, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelirse, söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir. Ancak bu durum, diğer maddelerin geçerliliğini ve etkilemez.
 15. İşbu kullanım şartları anlaşmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri, arabuluculuk bürosu ve icra daireleri yetkilidir.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

 1. İşbu site kapsamındaki,
  • Şiir, hikâye, öykü, masal ve sair her türlü edebi materyal,
  • Beste, parça, melodi ve sair her türlü sesli materyal,
  • Çizim, resim, fotoğraf ve sair her türlü görsel materyal,
  • İşbu web sitesini oluşturan tasarım, yazılım, kod ve sair yazılımsal materyal,
   Dahil olmak üzere, sitede yer alan her türlü yazılı, görsel ya da işitsel materyal, içerik olarak adlandırılıp; fikri ve sınai haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince koruma altındadır. 
 2. İşbu sitede yayınlanan, Ayşe Pınar Köksal tarafından meydana getirilmiş olan her türlü şiir, öykü, hikâye ve sair yazılı edebi eserin; beste, parça melodi ve sair her türlü sesli eserin; çizim, resim, fotoğraf ve sair her türlü görsel eserin sahibi, FSEK m.8 Ayşe Pınar Köksal mirasçılarıdır.
  Bu madde kapsamında sayılanlara ek olarak, yine işbu sitede yayınlanan Ayşe Pınar Köksal’ın yer aldığı fotoğraflar ile “Anı Defteri” bölümünde yer alan her türlü anı yazısı, yorum, görüş ve sair içeriğin hak sahibi, Ayşe Pınar Köksal mirasçılarıdır.
 3. pinarkoksal.com sitesinde yayınlanan, “Anı Defteri” alanı dışındaki, Ayşe Pınar Köksal’ın meydana getirmiş olduğu tüm eserlerin,
 1. pinarkoksal.com’de yer alan içeriklerin, her hangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak ticari amaçlarla kullanması yasaktır.
 1. “Anı Defteri” alanında yer alan her türlü anı yazısı, yorum, görüş ve sair içeriğin,