“Stüdyo Ankara”
— Dünya Kadınlar Günü Özel Programı —
TRT Nağme
8 Mart 2013
Sunucu: Bahşende Yılmaz
Konuk: Pınar Köksal